”Det är skillnaden som gör skillnaden” sa en gång en klok person till mig. Om du gör som du alltid har gjort så kommer du få det du alltid har fått. Vill du att något ska förändras måste du förändra något.

För några år sedan började jag blöda från tarmen. Från början någon enstaka gång, med tiden varje dag. Efter några månader med dagliga blödningar och ökande besvär med diarréer tröttnade jag och kontaktade min husläkare för att så småningom hamna hos specialister. Här fick jag diagnosen ulcerös kolit, en enligt vården obotlig och oförklarlig sjukdom.

För mig var diagnosen ”obotlig sjukdom” inte riktigt trovärdig. Varför skulle min tarm utan skäl börja inflammera sig själv och sedan inte kunna sluta inflammera sig själv? Efter ett antal månaders experimenterande lyckades jag lösa mina hälsobesvär och blev helt frisk igen. Under resans gång lärde jag mig många saker. En av de viktigaste lärdomarna var att varje människas kropp är unik och att orsaken/orsakerna till ulcerös kolit varierar för olika personer.

För att du ska bli frisk måste du ta reda på exakt vad som orsakar just dina tarmbesvär. När du väl vet orsaken blir lösningen att ta bort orsaken. Då får tarmen chansen att läka klart.

Jag har skrivit ned mina erfarenheter i en e-bok som du kan ladda ned gratis här intill. Läs boken flera gånger. Det är mycket – och ny – information för de allra flesta, vilket är svårt att ta till sig vid ett tillfälle. I boken finns ingen medicinsk information, men mängder av information om hur du kan bli bättre.

Min uppmaning, utöver att läsa boken flera gånger, är att du själv tar tag i dina hälsobesvär. Det är nämligen ingen annan än du själv som kan göra dig själv frisk. Be dock gärna din omgivning om stöd och uppmuntran!

Jag jobbar inte själv som coach eller hälsorådgivare. Däremot har en del av dem som kontaktat mig även kontaktat erfarna naturläkare eller biopater och har då fått god hjälp.

Kontakt
E-post: annika@lagerhorn.com
Tel: 070-753 49 96