I min e-bok kan du läsa om olika orsaker till ulcerös kolit samt hur kroppen arbetar när den läker. Vad du sedan måste göra är att gå på detektivjakt. Du måste precis som polisen vid ett mordfall undersöka olika hypoteser bakom din ulcerös kolit. Några hypoteser att testa är:

1. Basallergi eller någon annan form av allergi

Lösning: Uteslut ur kosten det som du tror att du är allergisk mot. Det är av stor vikt att varje spår av det du tror att du är allergisk mot utesluts. Läs mer i boken om vanliga fällor i kosten. Kom ihåg att allergitester inte ger ett fulltäckande svar. En uteslutningsdiet är det enda sättet att få ett riktigt säkert svar på vad du tål eller inte. Basallergi är en mycket bra start om du misstänker allergi eftersom den omfattar de allra vanligaste födoämnesallergierna. Läs noga i boken om hur du gör. Basallergi låter tråkigt men är det bästa som har hänt mig. Jag har aldrig ätit så gott som när jag gick över till en basallergikost!

2. Candida

En jästsvampbakterie som kan bli dominant i tarmen.

Lösning: Candidan äter kolhydrater så man svälter ut den genom att i 6-8 veckor äta kolhydratssnålt. Gör gärna candidatestet/spottestet som beskrivs närmare i boken. I boken kan du också läsa om hur en ”candidadiet” kan se ut.

3. Tarmparasiter

Kan ge en mängd märkliga hälsobesvär och även forskare och läkare hävdar numera att de kan ge upphov till blodiga diarréer.

Lösning: Här finns mycket effektiva örtpreparat att använda med månghundraårig empiri som grund. Information om detta finns i boken.

4. Stress, kriser och känslomässiga reaktionsmönster

Detta är något som ofta ligger bakom mer svårförklarade och kvardröjande besvär, där åtgärder som kostförändringar eller uppbyggnad av bakteriefloran inte gett fullgott resultat. I boken finns ett särskilt kapitel om känslor och kriser. Många har svårt att i början acceptera att deras sätt att vara som personer eller deras sätt att reagera känslomässigt kan vara en orsak till hälsobesvär. Se dock inte ned på dina känslor utan acceptera dem! Det är tack vare känslorna som du inte är en psykopat.

Bästa tipset!

Många brukar ganska snabbt bli bättre på en basallergikost där de också minskar på kolhydratsmängden (det vill säga de testar hypoteserna basallergi + candida samtidigt).

Överhuvud taget är basallergikost en bra "läkningskost" alldeles oavsett om man är allergisk eller inte eftersom det innebär att man äter en naturlig och näringsrik kost. Ungefär som att gips är praktiskt när man har brutit benet.